image

Restaurování interiéru kostela Navštívení.Panny Marie v Květnově 2012